Obbola papper- och massabruk Investerar i träpulvereldad mesaugn

Drönarbild över fabriksområdet. Foto: SCA
Det finns fyra biobränsleeldade mesaugnar i Sverige. En av dem finns i SCA:s massabruk i Munksund. Övriga två finns i Södras Väröfabrik och SCA:s anläggning iÖstrand. Foto: SCA

Som ett led i det stora expansionsprojektet i massaoch pappersbruket Obbola, som är budgeterat till 7,5 miljarder kronor, investerar SCA i en ny mesaugn. Det är den största enskilda investeringen i projektet vid sidan av pappersmaskinen. Mesaugnen kommer att drivas med biobränsle (träpulver) till skillnad från de flesta mesaugnar i svenska massaoch pappersbruk, som är oljeeldade.

– Det är ett bränsle som vi vill komma bort ifrån, säger Mats Persson, projektledare för mesaugnen på SCA Obbola.

Text: Simon Matthis

Trots att det dröjer minst två år innan mesaugnen är på plats och i drift, är Mats Persson redan nu sysselsatt på heltid med projektet och leder i sin tur en grupp ingenjörer på plats. De designar mesaugnens byggnad så att den passar in i Obbola-fabrikens egen process.

Valmets Köpenhamnskontor har huvudansvar

Valmet vann upphandlingen av mesaugnen i skarp konkurrens med Andritz, de två företag som kan sägas ha ett slags ”duopol” på världsmarknaden vad gäller mesaugnar. Det är Valmets avdelning i Köpenhamn som fått huvudansvaret för leveransen. I paketet ingår också ett mesafilter (ett OptiDisc-kalkslamsfilter), men den delen sköts av Valmets kontor i Karlstad. Valmet kommer också att leverera en flashtork för torkning av kalkslam, en roterande kylare och ett komplett eldningssystem för träpulver i mesaugnen samt system för lagring och malning av träpellets. Mesaugnen kommer att ersätta två äldre oljeeldade ugnar och kommer att ha en kapacitet på 220 ton bränd kalk.

Skype-möten

En till två gånger i veckan sitter Mats Persson i Skype-möten med Valmets Köpenhamnskontor som handlar om utformningen av mesaugnen. – Jag hanterar och samordnar kontakterna mellan Valmet och byggentreprenören som är Peab och projektören Sweco, säger Mats Persson. Valmet tillverkar dock inte mesaugnen själva. Det uppdraget har Valmet lagt ut på någon cementugnstillverkare i Europa, eftersom bränd kalk tillverkas på i princip samma sätt som cement.

95 meter långt rör

Mesaugnen består av ett långt rör – 95 meter i längd och 3,6 meter i diameter. Röret är av stål och infodrat med eldfast tegel i två lager. I ena änden av mesaugnen finns en brännare – och det är den som i Obbolas fall drivs med biobränsle - och i utloppet av röret en kalkkylare. mått, säger Mats Persson. Man måste därför stabilisera marken där mesaugnen ska placeras, utom där den inte står direkt på berggrund. Det har arbetet har nyligen kommit igång, med pålning för fundamentet till ugnen. Det närmaste året kommer man att ägna sig åt förberedande arbeten inför ugnsleveransen. – I år gör vi färdigt fundamentet, byggnaderna och all utrustning utom ugnsröret. Nästa år börjar vi med montaget. Grovt sett kan man säga att vi bygger ett år och därefter kommer Valmet in och håller på ett år.

Tidskrävande murning

Ett ganska tidskrävande arbete blir att mura ugnsröret med tegel. Till den uppgifter anlitar Valmet specialistföretag som har som nisch att mura om mesaugnar. Teglet måste nämligen bytas ut regelbundet med några års mellanrum. Men det blir naturligtvis extra mycket jobb när det ska göras första gången, då man annars bara byter ut en del tegel, framhåller Mats Persson. Hela insidan av ugnen kommer att kläs av två lager ugnsfast tegel, som läggs genom att man steg för steg roterar röret.

Transporteras i sektioner

Hur transporten av det nästan 100 meter långa stålröret kommer att ske, är ännu inte bestämt. Det ligger på Valmets bord, men Mats Persson tror att det troligen kommer att levereras med båt till någon närliggande hamn – eventuellt en liten hamn där vindkraftsturbiner tas emot då ugnsröret har liknande dimensioner – i lagom långa sektioner. Väl på plats svetsas röret ihop. Speciellt med mesaugnen är, som nämnts, att brännaren är biobränsleeldad. Enligt SCA blir det den fjärde, nya träpulvereldade mesaugnen i Sverige, då det även finns några äldre mesaugnar som eldas med träpulver.