Stora Enso utser Katariina Kravi till HR-direktör

Foto: Stora Enso

Stora Enso har utsett Katariina Kravi till HR-direktör och medlem i koncernledningen. Hon påbörjar sin tjänst den 1 september 2020 baserad i Helsingfors.

Katariina Kravi är finsk medborgare och kommer närmast från Tieto Oyj, där hon innehaft en position som Chief People and Culture Officer. Dessförinnan har Katariina haft flera chefsbefattningar inom HR på Nokia. Hon har en masterexamen i juridik.

– Katariina Kravis erfarenheter av förändringsarbete, digital transformation och personalutveckling är ett mycket positivt tillskott till vår ledningsgrupp. Hennes bakgrund inom teknologi och digitalisering är värdefull och kommer att stötta Stora Ensos fortsatta utveckling som ’The renewable materials company’. Jag uppskattar också hennes erfarenhet av att leda team i komplexa och krävande miljöer, säger Annica Bresky, vd och koncernchef på Stora Enso.

– Stora Ensos målsättning att ersätta fossila material med förnybara produkter bidrar till den cirkulära bioekonomin, något som är viktigt för oss alla. Oavsett verksamhet, är HR-funktionen en central drivkraft för förändringsarbete och hjälper att definiera framgångsfaktorer för företagskultur, värderingar och medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, säger Katariina Kravi.