Billerudkorsnäs förlänger samarbete med UPM i Jakobstad

Foto: UPM

Billerudkorsnäs förlänger samarbete med UPM i JakobstadBillerudKorsnäs och UPM har ingått en överenskommelse som innebär att leveransavtalet för pappersmassa, ånga och el till produktionen vid BillerudKorsnäs bruk i Jakobstad förlängs.

Det ursprungliga avtalet ingicks 2012 i samband med BillerudKorsnäs förvärv av bruket i Jakobstad och skulle ursprungligen fortlöpa fram till juni 2022.

Det nya leveransavtalet som nu har överenskommits baseras på marknadsvillkor och träder i kraft i juni 2020. Som en del i omförhandlingen har parterna överenskommit att BillerudKorsnäs under kommande år i tre delbetalningar ska erlägga en kompensation om 15 miljoner euro till UPM.  

 – Jag är glad att vi har nått ett avtal som säkerställer den långsiktiga papperstillverkningen i Jakobstad till nytta för båda parter, kommenterar Helene Biström, Executive Vice President Division Paper, i ett pressmeddelande.