Träfiberkostnader minskar för massaindustrin

Träfiberkostnaderna har sjunkit i hela världen för lövmassaproducenter under första kvartalet 2020, enligt den senaste marknadsrapporten från Wood Resources International. Störst har prisnedgångarna varit i USA, Ryssland och Latinamerika.

På sågmarknaderna har prisförändringarna varit relativt få, trots avbrott i handeln till följd av Covid-19 och osäkra prognoser för efterfrågan.

Hardwood Fiber Price Index (HFPI) sjönk 4,2 procent under första kvartalet 2020. Softwood Fiber Price Index (SFPI) föll också under perioden, om än inte lika mycket som HFPI.

Efter att ha minskat nästan 30 procent i Europa och cirka 20 procent i Nordamerika från slutet av 2018 till slutet av 2019, har massapriserna märkt en svag uppgång i början av 2020.