BillerudKorsnäs förenklar organisationen

Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs ska förenkla organisatonsstrukturen, detta för att ”förbättra effektiviteten och öka verksamhetens anpassningsförmåga till stora förändringar i omvärlden”.

 

Från den 1 augusti 2020 kommer verksamheten att följa affärsflödet och byggas runt tre ansvarsområden: Wood Supply, Operations och Commercial. Parallellt samlas resurserna för hållbarhet och innovation i en ny gemensam funktion, Sustainability & Strategic Development.

 

- Vi måste möta marknadens och kundernas förändrade behov av hållbara produkter och lösningar. Den nya organisationen är ett viktigt steg i en process för att skapa förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande, högre effektivitet och en verksamhet som har förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden, säger Lennart Holm, tf VD på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

 

Från den 1 augusti kommer BillerudKorsnäs koncernledning bestå av följande personer: Lennart Holm, tf VD, Ivar Vatne, CFO, Helene Biström, EVP Commercial, Tor Lundqvist, EVP Operations, Uno Brinnen, tf EVP Wood Supply, Ulf Eliasson, EVP Sustainability & Strategic Development och Paulina Ekvall, EVP HR.

 

I samband med att förändringen genomförs lämnar Mikael Andersson, idag EVP Division Board, samt Magnus Wikström, idag EVP Innovation, bolaget.