Nordic Paper planerar flytta huvudkontoret till Karlstad

Foto: Paper Province

Massa- och papperskoncernen Nordic Paper finns på fyra orter, Bäckhammar, Säffle, Åmotfors och Greåker i Norge. För att förtydliga ytterligare att man är ett enat bolag planerar koncernen för ett nytt gemensamt huvudkontor beläget i Karlstad. Nuvarande huvudkontor ligger i Bäckhammar utanför Kristinehamn.

– Att vi planerar att flytta merparten av våra administrativa funktioner till Karlstad beror på att vi ser många fördelar och synergieffekter av att alla sitter samlade på samma ställe, istället för att vara utspridda på de olika bruksorterna, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör, till Paper Province.

”De största anledningarna för ett gemensamt huvudkontor är att vi vill ta ytterligare ett steg för ett enat Nordic Paper. Vi är övertygade om att internkommunikationen kommer förbättras, liksom att vissa tidigare svårrekryterade tjänster kommer bli mer lättrekryterade”, skriver Nordic Paper i ett pressmeddelande.

– Vi ser fram mot moderna gemensamma lokaler i centrala Karlstad, där medarbetare som suttit i både Säffle och Bäckhammar numera är samlade på samma ställe. När vi valt lokalisering har vi sett till att inpendlingsmöjligheterna ska vara goda och att avståndet från buss- och tågstation inte ska vara för långt, säger Marie Stenquist.

Ledningsgruppen kommer utgå från Karlstad, samt ett antal stödfunktioner som exempelvis ekonomiavdelningen, HR och delar av IT-avdelningen. Båda marknadsavdelningarna, Natural Greaseproof och Kraft Paper som i dag finns i Säffle respektive Bäckhammar ligger också med i planen för flytt. Från kontoret i Säffle berörs 17 personer medan det från Bäckhammar rör sig om 26 personer.