Södra marknadsanpassar virkespriserna

Foto: Södra

Södra justerar priset för massaved, bränsleved och klensortiment.

 Utbudet av massaved och bränsleved i Sverige och övriga Europa är högt vilket för Södra skapat stora lager av fiberråvara och bränsleved vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt och förskjutningar i sortimentsutfallet till följd av granbarkborreangrepp.

Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket tillsammans med ett högt utbud får till följd att marknadspriset på massaved och bränsleved sjunker, enligt Södra.

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt säger Olof Hansson, Affärsområdeschef Södra Skog.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 17 juli 2020:

 

- Barr- och lövmassaved sänks med 25 kr/m³fub

- Specialsortimentet 1600 sänks med 25 kr/m³fub (såväl sågbar- som massavedsandel)

- Bränsleved sänks med 40 kr/m³fub för barr och 30 kr/m³fub för löv (hårda trädslag)

- Kubb och klentimmer sänks med 25 kr/m³fub