Valmet misstycker till Alfa Lavals bud på Neles

Foto: Neles

Alfa Lavals uppköpserbjudande av Neles, ett företag specialiserat på produkter och tjänster inom flödeskontroll som ventiler och ventilautomatiseringstekniker, faller inte i god jord hos Valmet, som är minoritetsägare i Neles. Alfa Laval har för avsikt att förvärva samtliga aktier i Neles, men Valmet är inte villiga att sälja sin andel i företaget. Så sent som den 1 juli 2020 förvärvade Valmet 14,88 procent av Neles aktier från Solidium Oy.

I en skriftlig kommentar till uppköpserbjudandet säger Pasi Laine, VD och koncernchef för Valmet.

”Neles är ett företag av god kvalitet med en stark position inom massa- och pappersindustrin och andra processindustrier. Valmet och Neles har en gemensam historia, tjänar liknande globala industrier och drar nytta av samma globala megatrender. Valmet ser ett bra värde i Neles och med det tidigare aktieförvärvet är vårt mål att vidare utveckla företaget. Som aktieägare i Neles, anser Valmet att Alfa Lavals uppköpserbjudande inte är fördelaktigt för Neles. Valmet kommer att fortsätta som en aktiv aktieägare i Neles”.