PulpEye lanserar Covid-19-servicepaket för massabruk

PulpEyes särskilda servicepaket med veckovis uppföljning på distans gör att potentiella problem kan spåras och lösas på ett tidigt stadium. Foto: PulpEye

För att minimera spridning av Covid-19 är bruken mycket restriktiva med besök som inte är absolut kritiska för produktionen. Dessutom råder på flera håll reserestriktioner, vilka även ändras från tid till annan och försvårar för personliga besök. Därför har mätföretaget  PulpEye lanserat ett speciellt servicepaket omfattande veckovisa uppföljningar på distans för att säkerställa funktionen av mätarna.

– Även under pandemin kör pappers- och massaindustrin till stora delar som vanligt vilket betyder att behovet av normal service av utrustning kvarstår. Vi vet att hårdvaran av vår PulpEye-teknologi är robust och pålitlig. Med veckovisa uppföljningar av utrustningen hos våra kunder på distans säkerställer vi att PulpEyes analysatorer fungerar som de ska. Genom att avtala om speciell ”pandemiservice” kan potentiella problem spåras och lösas på ett tidigt stadium innan det kan påverka kvalitet och effektivitet negativt, säger Öjvind Sundvall, VD för PulpEye. ”

– Den nuvarande Coronapandemin skapar problem för oss eftersom många bruk inte tar emot besökare, i vissa fall inte ens servicetekniker. Då kan vi inte göra förebyggande service enligt våra servicekontrakt, vilket kan resultera i problem med tillgängligheten liksom behov av akutservice. Det kan skapa problem både för våra kunder och för oss. Dessutom, när så småningom alla restriktioner lyfts kommer många bruk att vilja ha service samtidigt vilket temporärt kan leda till resursproblem, säger Anders Forsberg, servicechef hos PulpEye.