SCA höjer massapriset med 40 dollar per ton

Östrands massafabrik. Foto: Torbjörn Bergkvist/SCA

SCA meddelar att de höjer priset på blekt barrsulfatmassa med dollar 40 per ton.  

– Vi ser en växande efterfrågan på massa och våra lager är sjunkande. Samtidigt är utbudet av massa under hösten begränsat, inte minst beroende på underhållsstopp hos massaproducenterna. Många planerade stopp i våras sköts i stället upp till i höst, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström.

 Det nya priset på blekt barrsulfatmassa, $ 880 per ton, gäller från den 1 oktober 2020.