Holmens köp av Martinsons får klartecken

Foto: Holmen

I somras slöt Holmen avtal om att förvärva Martinsons, ett företag specialiserat sågade och förädlade trävaror. Konkurrensverket är nu klar med sin granskning av förvärvet och har beslutat att godkänna det. Sammanslagningen kan därmed träda i kraft 1 oktober.

Johan Padel, affärsområdeschef för Trävaror och ytterst ansvarig för sammanslagningen, säger i ett pressmeddelande:

– Det känns fantastiskt bra att vi nu med full fokus kan arbeta med att få till den bästa mixen av Holmen och Martinsons. Det är ett arbete som kommer att ta tid så för närvarande och tills vidare är det ”business as usual” som gäller.

I och med förvärvet skapar Holmen möjligheten att förädla stor del av råvaran från egna skogar i egen industri och får en stark position på virkesmarknaden i norra Sverige.