Valmet tar över PMP Group

Foto: Valmet

Valmet har ingått ett avtal om förvärv av PMP Group i Polen. Värdet av förvärvet beräknas till 64 MEUR. Förvärvet beräknas vara slutfört tidigast den 1 oktober 2020.

PMP Group levererar processteknik och service till mjukpappers-, kartong- och pappersmaskiner globalt, med fokus på små och medelstora mjukpappersmaskiner samt ombyggnader för kartong- och pappersmaskiner.

Företagets nettointäkter uppgick till cirka 70 MEUR för räkenskapsåret 2019. Företaget har omkring 650 anställda varav majoriteten är baserade i Polen medan övriga finns i Kina, USA och Italien.

Jari Vähäpesola, chef för Valmets pappersaffär, kommenterar:

– Förvärvet förenar två företag med olika teknik- och kundsegment. PMP:s produkter och service för små och medelstora mjukpappers-, kartong-, och pappersmaskiner är ett mycket bra komplement till Valmets nuvarande produktutbud för breda och snabba maskiner och ombyggnader.