Mindre skador av granbarkborren i år för Södra

Foto: Södra

Granbarkborren har fortsatt att skada Södras skog under 2020 och även om skadorna är mindre än föregående år så är de omfattande och det är bara 2019 som varit värre än i år.  Det skriver Södra i ett pressmeddelande.

Även i år är granbarkborreskadorna störst i östra och nordvästra Götaland. 1m3fub = 1,2 m3sk.

Södra genomförde under vecka 35 en inventering av granbarkborreskadorna på 325 fastigheter jämnt fördelade i Götaland. Inventeringen har samordnats med Skogsstyrelsens inventering inom projektet Stoppa borrarna och visar att cirka 1,3 miljoner m3sk granskog har dödats på Södramedlemmars marker och knappt det dubbla i hela Götaland.

– Skadorna är koncentrerade och störst i östra delarna av Södras verksamhetsområde vilket liknar mönstret från tidigare år. Positivt är att volymen skadad skog har minskat jämfört med föregående år även om den är i nivå med skadan 2018. Det är fortsatt väldigt stora volymer skog som dödats av insekten och fortsatta bekämpningsåtgärder är viktiga för att minska skadan till kommande år, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra, i ett pressmeddelande.

– Några veckors högsommarvärme och optimalt svärmningsväder i början av augusti triggade igång en svärmning av den nya generationen barkborrar och vi fick då nya skador på stående skog. Skadorna efter den nya generationens svärmning är fortfarande svåra att se eftersom de skedde så sent, berättar Henrik Holmberg.

– Någon ytterligare svärmning kommer det inte att bli i höst, men våra erfarenheter från förra året visar att skadorna kommer att bli alltmer synliga under hösten, tillägger han.