Acosense får bidrag från EU-kommissionen

Bild: Acosense

Acosense har fått nytt bidrag från EU-kommissionen för att vidareutveckla sitt projekt H2020, som de fick 14 miljoner kronor i bidrag för 2019.

H2020-projektet fokuserar på att tillsammans med kunder verifiera och vidareutveckla Acosense teknik, applikationsområden och mjukvara för analys. I ett pressmeddelande skriver Acosense att utvecklingen har bland annat lett till att hårdvaran klarar en temperatur om 155 grader jämfört med tidigare 120 grader.

Senare under 2020 förväntas hårdvara som klarar temperaturer om 200 grader lanseras. ”Mycket fokus och stora framsteg har även gjorts inom maskininlärning och användning av AI i analysverktyget för att skapa en mjukvara som kan behandla stora datamängder och på så sätt dra slutsatser som tidigare var omöjliga”, framhåller Acosense.

Följande kundsamarbeten har inletts inom olika verifieringsområden:

- Kokaren: Optimering av kokaren i sammarbete med tre kunder; Arauco Nueva Aldea i Chile, Södra Mönsterås och BillerudKorsnäs Gruvön.

- Bestrykning: Optimering av bestrykningsprocessen i samarbete med kartongbruken CMPC Maule i Chile, Reno di Medici Barcelona och Stora Enso Skoghall.

- Petrokemi och ATEX: Petrokemiapplikationer verifieras tillsammans med en svensk anläggning inom kracking.

– H2020-projektet har gett oss möjlighet att fokusera på processoptimerande insatser tillsammans med några av världens största bolag inom papper- och massaindustrin. Att kunna attrahera dessa partners till ett projekt som detta är otroligt stimulerande och ett tydligt tecken på att det finns ett stort intresse för Acosense teknologi och att det vi gör är både efterfrågat och värdefullt.”, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Acosenses affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen.