Södra vill öka intresset hos unga för gröna näringar

Kristina Alsér, ledamot i Södras styrelse. Foto: Södra

Södra startar ett pilotprojekt under hösten 2020 tillsammans med LRF, Sveaskog och länsstyrelsen Kalmar för att öka intresset bland unga för de gröna näringarna. Syftet med projektet är att stärka framtida kompetensförsörjning och öka kunskapen om branschens bidrag till samhället.

 

Projektet kommer pågå under läsåret 2020–2021. Det inleds i form av ett pilotprojekt i Vimmerby kommun riktat mot grundskoleelever. Efter det är förhoppningen att gå vidare till andra skolor och län i Götaland.

 

Projektidén är av den modell som utvecklats och är aktiv i Kronobergs län, Gävleborg och Gotland som kallas Maker tour - Mot nya höjder.

 

 

– Jag var med och tog fram konceptet ”Mot nya höjder” i Kronobergs län och har sett vilka positiva effekter det har haft. När vi får akademi, näringsliv och skola att samverka kan vi komma långt. I Kronoberg inriktade vi oss på teknik, naturvetenskap och matematik. I detta pilotprojekt kommer vi inrikta oss på de gröna näringarna, säger Kristina Alsér, ledamot i Södras styrelse

 

Projektaktiviteterna bedrivs genom utmaningar och upplevelser där eleverna får samarbeta, skapa, misslyckas och lyckas. Projektets mål är att väcka intresset för de gröna näringarna och få fler elever att söka till naturvetenskapliga och naturbruksprogrammen på gymnasiet.