Dags att nominera till Paper Province Award 2020

Bild: Paper Province

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award, klustret Paper Provinces innovationspris. En person eller grupp som bidragit till att boosta den cirkulära skogliga bioekonomin kan nomineras.

Priset är på 25 000 kronor.

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Priset kan gå till en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning. Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi. Nomineringskommittén utses årligen av Paper Province styrelse.

Förslag till nomineringar tas emot av Paper Province fram till den 1 november.

Prisutdelningen kommer att äga rum när Paper Province anordnar Papermakers Light den 12 november, både fysiskt och digitalt.