Södra höjer priset för grantimmer och sänker priset för bränsleved

Foto: Eijer Andersson/Södra

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av pandemin, men för sågverksindustrin har marknaden stärkts under sommaren och efterfrågan ökar successivt.  

 

– Att efterfrågan på grantimmer ökar är positivt efter en tid av oro och avmattning. Förutsättningarna för vår produktion i skogen är god och vi har fortsatt högt fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog, i ett pressmeddelande.

 

Tillgången på bränsleved i Sverige och övriga Europa är stor, vilket skapat ett högt lager av bränsleved vid såväl industri som terminal för Södra. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt, samt ett högt bränslevedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborreangreppen.

 

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 28 september 2020:

- Grantimmer höjs med 30 kr/m³fub

- Bränsleved sänks med 30 kr/m³fub