Använda wellpappförpackningar lockar kriminella

Foto: Pjetter/Wikimedia Commons

Wellpackförpackningar, som lämnats in i återvinningscentraler, kallas av kriminella kretsar i vissa länder för ett ”beige guld”. Det skriver Packnews med hänvisning till BBC, som rapporterar om återvinningscentraler runtom i Europa som plundras på wellpapp. Wellpappen säljs sedan vidare för återvinning.

I bland annat Madrid i Spanien ska fenomenet vara utbrett. Enligt spansk polis finns omkring 18 gäng specialiserade på att stjäla wellpapp.  Omkring hälften av all wellpapp som slängs där blir stulen.

Wellpappen skeppas ofta till Kina. Enligt Packnews är det mycket svårt att spåra wellpappen och det är ganska sällan som affärsinnehavarna anmäler stölderna eftersom de inte bryr sig. Genom att någon stjäl materialet slipper de själva betala för bortforslingen.

En liga som spansk polis tagit på bar gärning anklagas för att ha skickat iväg över 67 000 ton material sedan 2015. Det genomsnittliga, årliga värdet på detta är runt tio miljoner euro. Staden Madrid går genom stölderna miste om intäkter på flera miljoner euro.