Finnpulp fortsätter planera för massabruk

Ill: Finnpulp

Finska Finnpulp led ett stort bakslag förra året när Högsta förvaltningsdomstolen i Finland avvisat det miljötillstånd som Vaasas förvaltningsdomstol tidigare hade beviljat.

Men Finnpulp, som har planer på ett massabruk med en kapacitet på 1,2 miljoner ton NBSK-massa i Kuopio, har inte kastat in handduken. Bolaget har nyligen lämnat in en ny ansökan om markavtal till staden Kuopio.

Enligt vd Martti Fredrikson har Finnpulp övervägt andra platser för bruket, men kommit fram till att Kuopio  fortfarande är det bästa alternativet. För att kunna fortsätta projektet krävs förnyade avtal avseende landområdet i Sorsasalo. Fredrikson säger:

– Vi behöver en viss säkerhet i avtalen innan vi kan fatta beslut om hur vi ska fortsätta med projektet.

Förutom barrmassa planerar Finnpulp att uppföra en anläggning för produktion av 60 000 ton tallolja om året och producera 1,2 TWh el samt 100 000 ton biokol.

Enligt en tidigare kostnadsberäkning skulle massabruket gå lös på 1,6 miljarder euro och skapa 3 400 permanenta jobb.