Valmet har slutfört förvärvet at PMP Group

Foto: PMP Group

Valmet har slutfört förvärvet av PMP Group i Polen, en leverantör av teknik och service till pappersindustrin. Värdet på affären beräknas till 64 MEUR exklusive villkorad bonusbaserad tilläggsköpeskilling.

Den förvärvade verksamheten blir en del av Valmets Paper business line. PMP Group har särskilt fokus på små och medelstora mjukpappersmaskiner samt ombyggnader.

Företagets nettointäkter uppgick till cirka 70 MEUR för räkenskapsåret 2019. Företaget har omkring 650 anställda varav majoriteten är baserade i Polen medan övriga finns i Kina, USA och Italien.

Den nya verksamheten kommer att ingå i Valmets finansiella rapportering från och med fjärde kvartalet 2020.

Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper, Valmet, kommenterar:

– Förvärvet har slutförts enligt plan och vi är glada att kunna hälsa 650 nya kollegor välkomna till Valmet. Genom att komplettera Valmets teknik och service för breda och snabba maskiner samt ombyggnader, med PMPs produktportfölj, kompetens och närvaro på strategiska marknader kommer vi att skapa nya affärsmöjligheter. Från och med idag kan vi jobba som ett team med ett bredare produktutbud och på så sätt ytterligare stärka vår förmåga att serva pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter i världen.