Norra Skog får Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling 2020

Svensk Kooperations nyinstiftade pris för kooperativ utveckling är skogsägarföreningen Norra Skog. Norra Skog bildades under våren 2020 bildats genom samgåendet mellan de båda skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna.

 

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling är ett nytt pris som instiftats för att uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Priset delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet och utvecklar det kooperativa företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

 

– Det är inspirerande att ta del av Norra Skogs tillblivelse. Vid skapandet av den nya skogsägarföreningen har Norra Skog till fullo nyttjat den kooperativa företagsformens möjligheter. Den ökade kooperativa samverkan kommer vara till gagn för alla Norra Skogs 27 000 skogsföretagare, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

 

Motiveringen är att den nya skogsägarföreningen lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen på ett positivt sätt. I det nya företaget använder de sig av den unika möjligheten med investerande medlemmar som den nya lagen om ekonomiska föreningar skapat. ”Här har Norra Skog agerat banbrytande och med sina 27 000 skogsföretagare skapat förutsättningar för en inkluderande och jämställd skogsägarförening, där nära anhöriga kan ingå som familjemedlemmar och seniora medlemmar kan vara kvar i den ekonomiska föreningen”, lyder motiveringen.