Klätterteknik och Certex blir ett bolag  

Magnus Nordström och Håkan Donnerlid.

Vid årsskiftet går Klätterteknik och Certex samman till ett gemensamt bolag. Målet med sammanslagningen är att erbjuda kunderna ett komplett produkt- och tjänsteerbjudande inom yrkesklättring, fallskydd, utbildning, industriservice, stållinor och lyft.

För fyra år sedan blev Klätterteknik en del av Axel Johnson International, som dotterbolag till Certex. Sedan dess har de båda bolagen haft ett nära samarbete, vilket har gett lönsamma synergieffekter och ett bredare erbjudande till kunderna.

Håkan Donnerlid, vd på Certex Svenska AB, säger:

–Vårt samarbete och de positiva effekterna som det har givit gör att vi ser att en sammanslagning kommer att gynna våra kunder. Klättertekniks och Certex produkter och tjänster kompletterar varandra väl och den nya organisationen blir en naturlig utveckling i vår strävan att erbjuda ett komplett helhetserbjudande.

Den nya organisationen kommer att samla bolagets tjänster inom yrkesklättring, fallskydd, inspektion av lyftprodukter och utbildning i en ny serviceavdelning, vilken Magnus Nordström, nuvarande vd på Klätterteknik kommer att leda.