Höga betyg när BioInnovation når halvtid

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– I utvärderingen beskrivs att programmet har en kritiskt viktig roll i innovationssystemet och att BioInnovations additionalitet är mycket stor. Det är goda betyg som visar att våra insatsformer är relevanta och att vi lyckas bygga ny gränsöverskridande samverkan, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

BioInnovations uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och arbeta för visionen om att Sverige ställt om till en bioekonomi år 2050.  

BioInnovation är ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram i Sverige.

– Ett av programmets främsta mervärden är att det sammanfört idéer och uppslag från olika områden som har skapat symbios mellan aktörer och branscher som inte tidigare samarbetat, säger Mikael Danielsson, Director R&D, Albany International och ledamot i BioInnovations programstyrelse samt representant för TEKO.