Södra höjer priset på NBSK

Foto: Södra

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa till 960 dollar per ton. Det nya priset gäller i Europa från och med den 1 januari 2021.

- Trots utmaningar under 2020 förblev efterfrågan på vår marknadsmassa god under året. Nu ser vi klara tecken på att den globala NBSK-marknaden stärks. Vi märker också hur flertalet underhållsstopp reducerat utbudet och accentuerar den förbättrade marknadsbalansen.

Den europeiska återhämtningen har släpat efter men nu känner vi ett momentum och det har blivit dags att minska gapet till andra marknader, säger Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig, Södra Cell, i ett pressmeddelande.