SCA höjer massapriset  

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till 960 dollar per ton.

– Efterfrågan på pappersmassa är stark på alla marknader. Europa har släpat efter i prisutvecklingen jämfört med den i Nordamerika och Asien. Vi vill nu minska gapet mellan Europa och övriga marknader, säger SCA:s marknadsdirektör för massa Henning Ellström.

Det nya priset på blekt barrsulfatmassa gäller från den 1 januari 2021.