Metsä Group investerar 1,6 miljarder euro i ny fabrik

Bild: Metsä Fibre

Metsä Fiber, som är en del av Metsä Group, har nu fattat investeringsbeslutet att bygga ett ny bioproduktfabrik i Kemi, Finland. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder euro och det är enligt Metsä den största investeringen i finsk skogsindustri någonsin. Byggfasen beräknas ta cirka två och ett halvt år och bruket kommer stå klart under tredje kvartalet 2023.

Investeringen kommer att skapa 1 500 nya jobb.

Enligt bolagets beräkningar skulle fabriken i Kemi öka den finska exporten med ungefär en halv miljard euro. Den tryggar också jobben för de drygt 250 personer som jobbar på cellulosafabriken i Kemi i dagsläget, enligt HBL.