Arctic Paper höjer priserna på bestrukna och obestrukna papperskvaliteter

Foto: Arctic Paper

Arctic Paper meddelar att de som ett resultat av stadigt ökade produktionskostnader vid sina pappersbruk måste från och med 5 mars 2021 öka priser med upp till 10 procent. Prishöjningen gäller samtliga bestrukna och obestrukna papperskvaliteter i både rulle och ark.

Arctic Paper tillägger att de naturligtvis att respektera avtal som redan ingåtts och skriver: ”Vår bransch är i en mycket krävande situation och vi hoppas på en fortsatt god dialog och bra lösningar trots de utmanande marknadsförhållanden som påverkar oss alla”.