Skogsindustrierna efterlyser en mer faktabaserad diskussion om skogen

Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna

Under ett webbinarium nyligen presenterade Skogsindustrierna aktuella rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik. Rapporten beskriver utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogsbruket – vad skogsbruket gör och kan göra för att bevara och utveckla förutsättningarna för skogslevande arter.

Rapporten har tagits fram mot bakgrund av att avgörande politiska beslut i både Sverige och EU väntas fattas snart som kommer att påverka skogsbrukets förutsättningar.

– Vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU som kommer att påverka skogens och skogsbrukets förutsättningar, och det är väldigt viktigt att de fattas på goda grunder. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om skogsbruk och biologisk mångfald blir mer nyanserad och faktabaserad, Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

– Ett av de viktigaste medskicken från rapporten är att utvecklingen går åt rätt håll, även om det så klart tar tid. Rapporten visar att tillståndet mätbart förbättrats sedan 1990-talet då skogspolitiken lades om. De senaste decenniernas insatser från de som äger och sköter skogen har verkligen gjort skillnad.

Enligt Viveka Beckeman är Skogsindustriernas övergripande mål att skogen ska brukas så alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet.