Stora Enso lämnar marknaden för dissolvingmassa

Foto: Stora Enso

Stora Enso har beslutat sig för att stoppa produktionen av dissolvingmassa och lämna den globala marknaden för materialet som används för att tillverka viskos. Bakgrunden till beslutet är att dissolvingmassa inte anses tillhöra företagets tillväxtområden.

”Vi vill fokusera på och ta ledande marknadspositioner inom de segment där vi ser potential för framtida tillväxt, nämligen förpackningar, träkonstruktion och biomaterialsinnovation från lignin”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Stora Enso producerar dissolvingmassa vid sin fabrik i Uimaharju, Finland. Bruket har en total kapacitet att producera 490 000 ton dissolvingmassa. Bruket kommer fortsätta att producera massa men av andra kvaliteteter och för andra slutanvändningsområden än viskos, enligt Stora Enso.