För första gången levererades fler tallplantor än granplantor

Foto: Skogsstyrelsen

Under 2020 levererades för första gången, sedan Skogsstyrelsens undersökning startade, fler tallplantor (204 miljoner) än granplantor (190 miljoner). Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.

Leveransen av skogsplantor uppgick 2020 till 407 miljoner plantor, vilket är en ökning med drygt 26 miljoner jämfört med 2019. Anledningen är en ökning, drygt 31 miljoner, av antalet levererade tallplantor.

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt sedan 2013. Antalet levererade granplantor minskade dock under 2020 med cirka 5 miljoner.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 97 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Den minskande trenden av antal levererade plantor av contortatall har brutits och Skogsstyrelsen ser nu en ökning under 2020. Andelen contortatall utgör 1,8 procent. Antalet lövträdsplantor ökar något men utgör fortfarande endast 0,6 procent.

För barrträdsplantor är täckrot den helt dominerande produktionsmetoden. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrot. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2020 var 77 procent, vilket är oförändrat från 2019. Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot. Endast en liten del av barrträdsplantorna (4 procent) producerades som hybridplantor.