Eltel får kontrakt för Metsä Fibres nya megafabrik i Finland

Foto: Eltel

Svenska Eltel har tecknat kontrakt med Metsä Fibre om leverans av en kraftledning från den nya bioproduktfabriken som byggs i Kemi till en understation på elnätet. Den nya 110 kV-kraftledningen kommer att vara cirka 15 kilometer lång.

Bioproduktfabriken, som ska drivas helt utan fossila bränslen, ska producera 2,0 TWh förnybar el om året, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Finlands totala elproduktion. Bruket kommer att ha en självförsörjningsgrad på 250 procent, enligt Metsä Fibre.

Samarbetet med Metsä Fiber och Eltel har redan inletts med planeringen av kraftledningen. Byggarbeten påbörjas under våren 2021 och kontraktet avslutas sommaren 2022.

Avtalet mellan Metsä Fiber och Eltel inkluderar också demontering av befintlig kraftledning samt modifiering av sex ledningstorn i Kemi. Leveransen inkluderar också 110 kV underjordiska ledningar.