Breaking: Stora Enso kan stänga Kvarnsvedens bruk  - 440 berörs

Foto: Stora Enso

Stora Enos har inlett en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto

 Stora Enso meddelar att medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland har påbörjats angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid båda anläggningarna. De planerade nedläggningarna skulle äga rum under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige.

Bakgrunden är att pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium. Denna trend har enligt Stora Enso ytterligare accelererat på grund av pandemin. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden, vilket har orsakat låga prisnivåer och utmanat kostnadskonkurrenskraften för många pappersbruk.

Bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto är enligt Stora Enso båda förlustbringande och deras lönsamhet förväntas förbli otillfredsställande även framöver.

– Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky, i ett pressmeddelande.

– Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft. Om ett beslut skulle tas att stänga bruken, kommer vi att ha ett nära samarbete med andra Stora Enso-enheter, kommunerna i Kemi och Borlänge, samt andra intressenter i syfte att stödja ny anställning och utbildning av drabbade medarbetare.