Bättre resultat för Holmen

Foto: Holmen

Holmen har redovisat sin första kvartalsrapport.

– Året har börjat bra med ett historiskt högt kvartalsresultat, 849 Mkr, tack vare prishöjningar och ökade volymer för trävaror, hög effektivitet inom kartong och bra resultat från vår vattenkraft, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef, och tillägger:

– Efterfrågan på skogsråvara ökade drivet av en stark trävarumarknad samtidigt som massa- och pappersbruken ökade produktionstakten. Resultatet från skogen, 364 Mkr, var högre än normalt till följd av försäljning av en skogsfastighet i anslutning till vårt engelska bruk. Vår position på virkesmarknaden är stark, inte minst efter förvärvet av Martinsons, vilket utgör en bra bas att utveckla våra industrier ifrån.

– Marknaden för kartong för konsumentförpackningar stärktes under kvartalet drivet av hög efterfrågan från Asien.

Sämre såg det ut på pappersmarknaden med låg efterfrågan. Men under kvartalet förbättrades marknadsbalansen så att Holmen kunde öka försäljningen för att mot slutet av kvartalet vara tillbaka vid fullt kapacitetsutnyttjande.