Kartongjättens förvärv av Kotkamills granskas av europeiska konkurrensmyndigheter

Foto: Kotkamills

EU:s konkurrensmyndighet kan sätta krokben för österrikiska Mayr-Melnhof Kartons - en av Europas största kartongproducenter - förvärv av finska Kotkamills. EU-kommissionen har nu gett myndigheten i uppdrag att närmare granska affären. Granskningen ska enligt en preliminär tidplan vara klar den 11 juni i år.

När förvärvet kungjordes sade Kotkamills vd Markku Hämäläinen i en kommentar: 

"Ur Kotkamills synvinkel är detta förvärv en perfekt matchning. Mayr-Melnhof Karton kommer att ge Kotkamills ett starkt fotfäste på kartongmarknaden med våra barriärbelagda FSB-lösningarna som kan ersätta plast- och polyetenbelagd kartong".

Mayr-Melnhofs å sin sida ser förvärvet som en möjlighet att stärka sin position på marknaden för kartong av nyfiber. Men kanske blir den positionen alltför stor, enligt EU-kommissionens granskning.