Metsä Tissue räknar med miljötillstånd för Mariestadsprojekt i början av 2022

Ill: Metsä Tissue

Under ett digitalt informationsmöte nyligen kunde allmänheten ställa frågor kring Metsä Tissues kommande utbyggnad i en ny mjukpappersfabrik i Mariestad, som väntas kosta 2,5 miljarder kronor.

Den ska ge en produktionsökning från 70 000 ton till 145 000 ton per år och skapa mellan 50 och 100 nya arbetstillfällen.

Just nu behandlas Metsä Tissues ansökan kring det miljötillstånd som den utökade produktionen kräver, av Mark- och miljödomstolen. I en kompletterad ansökan har bolaget tagit upp uppförandet av skyddsvallar vid Tidan, både för skydd mot översvämning samt för att hindra spridning av släckvatten vid en eventuell brand. Det skriver Mariestads-Tidningen.

Projektdirektören Esa Paavolainen hoppas och tror att ett miljötillstånd ska vara i hamn under första kvartalet 2022.

– Vi förväntar oss att få det slutliga tillståndet under det första kvartalet 2022. Sedan tar vi beslut om investering. Vi går vidare med bygglovsansökan för att ha allt klart när miljötillståndet kommer, sade  han.