EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi

Flera tunga aktörer från skogsindustrin, däribland SCA och Södras chefer, varnar i en debattartikel i Dagens Industri för konsekvenserna av EU-kommissionens taxonomi och uppmanar regeringen att driva frågan att få bort de återstående restriktionerna mot biobränslen.

Taxonomin kan i stora delar komma att bli ett hinder för investeringar i förnybar teknik, skriver artikelförfattarna, vilket framför allt gäller bioenergin.

De framhåller att en restriktiv syn på bioenergi från energigrödor och skogsbruk redan nu, innan besluten är fattade, lett till att finansiärer och investerare börjar tveka kring nya projekt för produktion av biodrivmedel. Undertecknarna varnar också för att taxonomin i sin nuvarande utformning kan komma att minska möjligheterna att nå unionens ambitiösa klimatmål. 

För planerna på att tillverka hållbara biodrivmedel från svenska råvaror innebär taxonomin en stoppsignal, menar man.