Södra satsar på textilåtervinning i stor skala

Södra Cell Mörrum. Foto: Södra

Södra har tecknat samarbetsavtal med österrikiska Lenzing, som bland annat tillverkar vedbaserade textilfiber. Enligt ett pressmeddelande från Södra ska företagen tillsammans arbeta för att hantera utmaningarna med återvinning av textilavfall och för att utveckla en cirkulär textilindustri.

 I det nya samarbetet ingår såväl ett kunskapsutbyte som en gemensam processutveckling.  Målet är att årligen hantera 25 000 ton textilavfall för inblandning i massatillverkningen från och med år 2025.

I dag återvinns en försvinnande liten andel av världsproduktionen av kläder och textilier. I stället går det mesta till förbränning eller deponi. 

Den gemensamt framtagna massan OnceMore kommer sedermera också att användas som råmaterial i produktionen av Lenzings specialtextilfibrer.

– Ett företag kan inte på egen hand lösa den akuta frågan om textilavfall. Det är proaktiva samarbeten – som det här – som gör att vi kan komma framåt och förändra systemet i grunden, säger Christian Skilich, ledamot i Lenzings ledning.

Södra meddelar vidare att produktionskapacitet av OnceMore-massa kommer att öka tiofalt under 2022 tack vare en ny investering.