117 miljoner till forskning om papper och massa

Forskare vid NeoPulp. Fr.v. högst upp Birgitta Engberg, Kaarlo Niskanen, Amanda Mattsson, Per Engstrand, Olof Ferritsius. Fr.v. nertill Johan Persson, Gunilla Pettersson, Armando Cordova, Juha Fiskari, Magnus Norgren. Fotokollage: Paper Province

En ny forskningsprofil, NeoPulp, ska hjälpa skogsindustrin att bredda användandet av fiberbaserade material med resurssnåla processer. Totalt satsar de medverkande parterna 117 miljoner kronor under åtta år. Det skriver Paper Province.

Initiativet kommer från Mittuniversitetet och bland partnerföretagen återfinns Holmen, More Research, Rottneros, Stora Enso och Valmet bland annat.

− NeoPulp kommer att hjälpa branschen att bredda användbarheten av fiberbaserade material, minska produktionsavtrycket och attrahera FoU-personal till industrin, alltsammans krävs för att industrin ska bidra till bioekonomi och ersättning av fossila råvaror, säger Birgitta Engberg, docent vid Mittuniversitetet och en av de aktiva forskarna inom NeoPulp.

Ett nästan helt outforskat område

Forskningsområdet för NeoPulp är massa- och papperstillverkningsprocesser där nya digitala metoder för analys, simulering och visualisering av partikelsystem kommer till användning.

− Vi ger oss in i ett nästan helt outforskat område genom att utveckla datadrivna metoder för att ta reda på hur olika fibrer reagerar på processförhållanden. Heterogenitet är en grundläggande egenskap hos biobaserade fibrer som påverkar processprestanda och slutliga produktegenskaper. Genom att följa heterogenitet längs kedjan från skogen till slutprodukten introducerar vi ett helt nytt perspektiv för processforskning och produktutveckling, både inom den akademiska världen och inom industrin i stort, säger Birgitta Engberg.

− Vi på Holmen är övertygade om att skogsbaserade produkter kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är viktigt att förstå hur fiberegenskaper påverkar prestanda på papper och kartong för att förbättra våra produkter och minimera miljöpåverkan. Forskningen inom NeoPulp kommer att vara en viktig del av detta arbete och vi ser fram emot att samarbeta med Mittuniversitetet, säger Christer Sandberg, R&D specialist Holmen Paper.

Forskargruppen vid FSCN på Mittuniversitetet kommer att förstärkas med rekryteringar och utveckling av samarbeten och nätverk i Sverige och internationellt.

Forskningsprofilen NeoPulp finansieras av KK-stiftelsen, näringslivet och Mittuniversitetet som tillsammans satsar 117 miljoner kronor under åtta år.