Massuppsägning vid Stora Enso-bruk

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de slutfört de fackliga förhandlingarna om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i finska Veitsiluoto. Nedstängningen kommer att ske under det tredje kvartalet 2021. Ett resultat av förhandlingarna är att 550 personer kommer att sägas upp permanent.  

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planerna på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden och Veitsiluoto på grund av en sviktande pappersmarknad. De fackliga förhandlingarna rörande Veitsiluoto har resulterat i att de tre pappersmaskinerna, produktionen av kemisk massa och slipmassa samt arkningsanläggningen kommer att stängas permanent.  

Av de 550 personerna arbetar 440 inom divisionen Paper och 110 på underhållsföretaget Efora. Den tidigare beräkningen av det högsta antalet uppsägningar var 670 personer.

Medbestämmandeförhandlingarna rörande Stora Ensos bruk i Kvarnsveden i Dalarna pågår fortfarande.

Stora Enso har också inlett ett projekt för att hitta framtida lösningar för anläggningen i Veitsiluoto. Anläggningen i Veitsiluoto har enligt Stora Enso stor potential för framtida användning, genom en stark industriell infrastruktur med en djuphavshamn och tillgång till förnybar energi och rent vatten bland annat.