Aspa bruk satsar på extremt ren massa för elektrotekniska applikationer

Michael Berggren, platschef Aspa Bruk. Foto: Ahlstrom-Munksjö
Aspa bruk ligger i Askersunds kommun och har omkring 190 anställda. Foto: Ahlstrom-Munksjö
UKP-E (Unbleached Kraft Pulp – Electro grade) är en oblekt sulfatmassa, som är extremt ren, fri från orenheter och elektriskt ledande egenskaper. Foto: Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö investerar i år i en ombyggnad av sitt eftersileri i Aspa bruk för att producera en renare blekt- och oblekt sulfatmassa. Användningsområdena för specialmassan UKP-E är främst elektrotekniska applikationer, där kraven är mycket höga på att massan inte får innehålla några orenheter. Som en följd av den ökande elektrifieringen i världen är detta också en växande marknad för Aspa bruk.

Ombyggnaden av eftersileriet beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2021.

 

En av de största produkterna för Aspa bruk, som ligger strax utanför Örebro, är UKP-E (Unbleached Kraft Pulp – Electro grade).  På grund av sin höga renhet används massan även för tillverkning av pappers- och kartongprodukter som är i kontakt med mat, såsom vätskekartong och kaffefilter.

Nischprodukt

UKP-E (Unbleached Kraft Pulp – Electro grade) är en oblekt sulfatmassa, som är extremt ren och fri från orenheter och med lågt elektriskt ledande egenskaper. Denna nischade massa säljs vidare som avsalumassa, utan konvertering, till kunder inom elektrotekniska branscher. Kunderna förädlar den vidare till produkter med höga isoleringskrav till transformatorer, bland annat.

Massan levereras ut i stora balar av ark, hopbundna med ståltråd.

– Slutprodukten finns i transformatorer och sjökablar till exempel, säger Eva Thunholm, VP Insulation business på Ahlstrom-Munksjö.

– Väldigt få klarar av att tillverka massa i denna nisch, betonar hon.

Den växande elektrifieringen i världen, drivet av boomen för elfordon och omställningen till förnybara energikällor, ökar efterfrågan på energilagringsprodukter. Något som gynnar marknaden för Aspas UKP-E-massa.

Bakgrunden

När mångmiljoninvesteringen offentliggjordes tidigare i vår framhöll Anders Jansson, marknadsdirektör i Aspa, att den möjliggör expansion till nya geografiska marknader och stärker företagets position i valda segment.

– Vi har sett potential för förbättringar, för att säkerställa både kapacitet och kvalitet, men investeringen är ingen kapacitetshöjande åtgärd i sig, säger Michael Berggren, platschef Aspa Bruk, för att summera bakgrunden till satsningen.

Eftersileri är det näst sista steget i massaproduktionen, efter blekeriprocessen men innan emballering och utlastning. Efter eftersileriet pumpas massan till torkmaskinen.

I eftersileriet rensar silar och virvelsteg bort sådant som sand och andra fysiska orenheter från massan. Eva Thunholm hävdar dock att deras eftersileri är snäppet vassare än andra massabruks.

– Kraven från våra kunder är höga, massan måste vara mycket ren, både kemiskt och mekaniskt. Det är viktigt att det inte finns några ledande egenskaper i massan eftersom den ska användas i elektrotekniska tillämpningar.

Kaskadkopplat sileri

I Aspas eftersileri sker bara mekanisk rening. Inga kemikalier används.  Michael Berggren berättar att det befintliga eftersileriet nu kommer att kompletteras med ett nytt primärsteg.

– I och med det utökar vi sileriet med ett steg och det befintliga primärsteget kommer att användas som sekundärsteg, säger han och tillägger:

– Vi ändrar om till ett rent kaskadkopplat sileri.

Det innebär att massan renas i flera steg och skickas runt mellan stegen. Efter steg två skickas till exempel acceptet tillbaka till steg ett och silas om igen. Motsvarande sker med rejektet. Det finns även ett tertiärsteg. Reningen avslutas med virvelrening.

Michael Berggren beskriver det som att mekaniska orenheter silas bort i ”stegvis sekvens”. Ombyggnaden av eftersileriet kommer att ske i oktober under det ordinarie höststoppet som varar två veckor.

 

Fakta: Aspa bruk

Aspa bruk tillverkar blekt ECF (Elementary Chlorine Free), specialmassa med utmärkta hållfasthetsegenskaper och ljushet.

ECF-papper finns i följande produkter, bland annat: hygienprodukter, tryck- och skrivpapper, grafiskt papper, bestruket papper, kartong, genomskinligt papper.

Den oblekta sulfatmassan UKP-E (Unbleached Kraft Pulp – Electro grade) är speciellt tvättad för elektrotekniska egenskaper. 

UKP-E-massan finns i följande produkter bland annat: elektrotekniska papper, transformatorer, filterpapper, greeseproof-papper.

 

Text: Simon Matthis