Stora Enso har avslutat MBL-förhandlingar om nedstängningen av Kvarnsvedens bruk

Foto: Stora Enso

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. Nedstängningen kommer att ske senast i slutet av det tredje kvartalet 2021.

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planerna på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av en vikande pappersmarknad. Som ett resultat av förhandlingen har beslut fattats om att massa- och pappersproduktionen stängs permanent senast 30 september 2021.  

Energiproduktionen fortsätter

Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.

När planen för nedstängning tillkännagavs i april, beräknades den maximala personalpåverkan vara 440 personer. Till följd av beslutet om nedstängning kommer MBL-förhandlingar att inom kort inledas gällande påverkan på de anställda. Inga uppsägningar kommer att genomföras innan dessa förhandlingar har avslutats.

”Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet och tillgång till rent vatten”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Stora Enso fortsätter att producera superkalendrerat papper (SC) vid Langerbrugge i Belgien och Maxau i Tyskland, samt förbättrat tidningspapper på Anjala i Finland och Sachsen i Tyskland.