ABB, Voith och SCA i samarbete

Foto: SCA

Voith har utsett ABB som leverantör av ett elektrifieringspaket som ska göra det möjligt för SCA att utöka produktionskapaciteten för kraftliner i det svenska massa- och pappersbruket Obbola.

 

ABB har fått i uppdrag av maskinleverantören Voith att leverera maskindrifter och elektrifiering till SCA:s nya pappersmaskin för kraftliner PM2 i Obbola bruk i Umeå.

 

Investeringen i ny maskin, infrastruktur och kapacitetsoptimering innebär att SCA:s årsproduktion i Obbola ökar från nuvarande 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton.  

 

– Ökat fokus på hållbara förpackningar och e-handel accelererar efterfrågan på förpackningskartong av hög kvalitet. Den nya maskinen från Voith och tillhörande utrustning från ABB öppnar för betydande produktionsökningar och ger Obbola bruk möjlighet att möta det växande behovet på marknaden, säger Per Strand, projektledare på SCA.

 

Voith tar som totalleverantör ansvaret för hela papperstillverkningsprocessen och projekthanteringen på det nya Obbola bruk. ABB:s leverans omfattar sektionsdrifter för maskiner som är anpassade för höga hastigheter och stora ytvikter samt specialiserade motorkrav, ett omriktarstyrsystem och en PLC-lösning för drivsystemets säkerhetsfunktioner.