Umeåforskare: Skogsindustrin är Sveriges största utsläppare

Enligt forskare vid Umeå universitet släpper den svenska skogsindustrin ut mer koldioxid än all annan industri och trafik i Sverige gör tillsammans. Det skriver SVT.

Forskarna har räknat ut att skogsindustrin, som inkluderar allt från avverkning till virke, massa och papperstillverkning, årligen släpper ut omkring 80 miljoner ton koldioxid. Men dessa utsläpp syns inte i den svenska officiella statistiken eftersom skogsindustrin har ett undantag som gör att dess utsläpp inte räknas, enligt Umeå universitet. Det beror på att skogen samtidigt bidrar till att minska koldioxiden i luften.

– Men skogen har en enorm potential att bidra mycket mer till klimatet. Men då måste vi lägga om dagens skogsbruk helt och sluta kalhugga och låta träden växa, säger Stig Olof Holm, skogsforskare vid Umeå universitet, till SVT.