Andritz får stororder för SCA Ortviken

Foto: SCA

Österrikiska Andritz meddelar att de fått en order från SCA på en stor ombyggnad av ett skivfilter till massabruket i Ortviken utanför Sundsvall.

Efter ombyggnaden kommer produktionskapaciteten för skivfiltret att tredubblas, till 900 bdmt/d, och filtratflödet ökas till maximalt 130 000 l/min.

Uppstarten är planerad till fjärde kvartalet 2022.

Ombyggnad av skivfiltret är en del av SCA: s pågående projekt att konvertera den befintliga TMP-linjen (termo-mekanisk massa) på Ortviken till en CTMP-anläggning (kemo-termo-mekanisk massa) med en årlig kapacitet på 300 000 ton per år.