Skogsskadecentrum startar upp

Foto: Skogsstyrelsen

Som ett led i arbetet att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador har regeringen i år satsat 30 miljoner kronor för att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska inrätta ett nationellt centrum för skogsskador. Med organisationen på plats drar centret nu i gång sin verksamhet.

– Det är mycket glädjande att Skogskadecentrum nu har fått organisationen på plats och har påbörjat sina aktiviteter. Jag är övertygad om att skogsskadecentrum kommer spela en avgörande roll för hanteringen av skogsskador och ge Sverige förbättrade möjligheterna att förebygga framtida skador på våra skogar, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

SLU Skogsskadecentrum har redan hunnit delta i flertalet projekt i samarbete med andra aktörer, bland annat genom att bidra till underlag för att motverka utbrottet av barkborrar i södra Sverige och för att motverka s.k. multiskador på ungskog i norra Sverige.