Fokus på lövträd i Södras ansökningsrunda till forskningsbidrag

Foto: Södra

Den 1 november 2021. Det är datumet att minnas för den som vill ansöka om bidrag från Södras forskningsstiftelse. Under hösten ligger fokus på ansökningar som berör hela eller delar av värdekedjan för prioriterade lövträd.

Södras forskningsstiftelse har sedan starten 1995 delat ut drygt 245 miljoner till 200 olika forskningsprojekt.

Under höstens ansökningsrunda ligger fokus på ansökningar som berör hela eller delar av värdekedjan för prioriterade lövträd. Detta för att gynna skogens utveckling och motståndskraft framåt. För riskspridning, ekonomi och biodiversitetens skull är det viktigt att bibehålla en skog som består både av barr- och lövträdsbestånd, framhåller Södra.

– Lövträdens andel ökar i de sydsvenska skogarna, men för skogsägarna kommer i dag en mindre del av intäkterna från dessa trädslag. Därför måste krafttag tas för att skapa nya högvärdiga produkter för att öka betalkraften för våra viktigaste lövträdsarter, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.