Större prisökningar på barrmassa än lövmassa

Priserna för barrmassa var generellt högre i världen under andra kvartalet 2021 än föregående kvartal trots en ökning av utbudet av restprodukter från sågverk i Europa och Nordamerika. Det framgår av marknadsundersökningsföretaget Wood Resources Internationals senaste rapport, Wood Resources Quarterly, WRQ.

Praktiskt taget alla regioner som bevakas av WRQ upplevde kvartalsvisa prishöjningar i intervallet 1-5 procent. Det viktigaste undantaget var British Columbia i Kanada, där priserna på träflis ökade med nästan 20 procent på grund av minskade fiberleveranser och högre NBSK -massapriser. Under det senaste året har kostnaderna för barrved ökat över hela världen mellan 5 och 20 procent, förutom i USA och Tyskland, där priserna på flis har sjunkit avsevärt.

De högre barrfiberpriserna har resulterat i den största skillnaden mellan de två indexen Hardwood Fiber Price Index (HFPI) och Softwood Fiber Price Index (SFPI).