Genombrott för förpackningsbarriär

Barriärtest. Foto: Emelie Andersson/PulPac

OrganoClick, ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar fiberbaserade produkter, har utvecklat förpackningsbarriärer som börjat användas i företaget Pulpacs torrformningsprocess. Tekniken beskrivs som ett genombrott.

- Detta är ett tekniskt genombrott på labbnivå med en stor potential att öka marknaden för torrformerad fiber till de mest utmanande förpackningsapplikationerna och öka effektiviteten ännu mer. Nästa steg är en vidare industriell uppskalning och validering inför en kommande potentiell kommersiell lansering, säger Sebastian Roos, Teknisk chef på PulPac AB, i ett pressmeddelande.

Tidigare i år beviljades ett konsortium bestående av Pulpac, Nordic Barrier Coating och OrganoClick ekonomiskt stöd för barriärutveckling och hypotesprovning inom det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som finansieras av den svenska innovationsbyrån Vinnova. Målet med projektet är att utveckla radikalt nya biobaserade och biologiskt nedbrytbara material och utvärdera tillämpningsmetoder som möjliggör integration av mer miljövänliga vatten (hydro-) och/eller fett (oleofoba) barriärer i torrgjutna förpackningar (torrformerad fiber) som kan ersätta dagens plastförpackningar.

- Genom att efterlikna levande växters och frukters egen kemi har OrganoClick utvecklat en fibermodifieringsteknik som möjliggör funktionalisering av de flesta fiberbaserade materialen. Den potentiella marknaden som nu är möjliga för förpackningar och engångsprodukter med våra nya vatten- och fettavvisande barriärmaterial för torrformerad fiber från PulPac är enorma och vi är mycket förhoppningsfulla inför nästa steg, säger Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB.

PulPac, OrganoClick och Nordic Barrier Coating har de senaste månaderna genomfört tester på OrganoClicks barriärlösningar med nya applikationsmetoder och material. Enligt OrganoClick visar testerna mycket hög potential för användning i biologiskt nedbrytbara och livsmedelsgodkända förpackningslösningar för mer komplexa applikationer som kan ersätta plastförpackningar.