Erik Brandsma utses till ny vd för Sveaskog

Foto: Sveaskog

Erik Brandsma har utsetts till vd för Sveaskog med tillträde den 15 januari 2022. Erik Brandsma är utbildad skogsingenjör med en MSc från British Columbia och kommer närmast från Jämtkraft AB. Dessförinnan var han generaldirektör på Energimyndigheten.

Erik Brandsma har även verkat inom Vattenfall AB och på EON AG som Chief Sustainability Officer.

- Erik Brandsma har just den erfarenhet som krävs för att leda den fortsatta implementeringen av den långsiktiga inriktning som offentliggjordes i våras, Sveaskogs program för hållbart skogsbruk, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Erik Brandsma efterträder Per Matses, som efter cirka tio år som CFO i Sveaskog och tillförordnad vd under 2021, nu går i pension.