Massavedspriserna ökar  

Leveransvirkespriserna ökar under årets tredje kvartal efter att ha legat nästan stilla under kvartal två. Priset på sågtimmer ökade med 2,1 procent och priset på massaved med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Det framgår av Skogsstyrelsens senaste statistik.

Men det finns regionala skillnader i landet. Sågtimmerpriset ökade med 6,3 procent i region Nord under tredje kvartalet 2021. Det är första gången på två år som priset ökar i regionen. Även i region Mellan ökade leveransvirkespriset med 3,5 procent, medan det var nästan oförändrat i region Syd med en ökning på 0,5 procent.

Även massavedspriset ökade i region Nord, med 3,2 procent, det är första ökningen i regionen på ett år. Något större var ökningen i region Syd med 3,8 procent medan det var en mindre minskning i region Mellan med 0,5 procent.